Wednesday, August 24, 2011

Atas Teratas

Duduk dengan senior dah boleh bekepak.
Kau akan jatuh ke kaki-bawahan juga.

No comments:

Post a Comment