Sunday, November 21, 2010

Ass Pee Emm


Penjenayah yg akan merompak kertas peperiksaan:
-Bahasa Melayu
-Bahasa Inggeris
-Sejarah
-Matematik
-Pendidikan Islam
-Matematik Tambahan
-Sains
-Fizik
-Kimia
-Prinsip Perakaunan
-Ekonomi Asas


GOOD LUCK! ALL THE BEST!

No comments:

Post a Comment